Tjenesteyting

.

 • vaktmestertjeneste
 • henting/ bringing av tøy til vask
 • varekjøring
 • distribusjon av reklame, valgkampmateriell, rundskriv etc
 • sandstrøing av gårdsplasser og gårdsveier
 • snøbrøyting
 • snømåking av trapper og verandaer
 • veistikking
 • krattrydding
 • vårrydding i hager og utearealer
 • skilting av kommunale veier og turstier
 • planting på gravsteder
 • små flytteoppdrag
 • postkassestativ og andre stativ i tre
 • ta kontakt for andre oppdrag.


Bilde under: Fylkesmannen i Troms
Informasjonsskilt m/stativ ferdig montert.
Naturreservatet i Skibotn
Bilde