Trykkeri

Totalleverandør av trykksaker på papir.

Lyngsalpan Vekst AS tilbyr alt innen grafiske tjenester. Vår produktportefølje spenner seg fra brevark og visittkort til avanserte brosjyrer, foldere og selvkopierende blokker.

Vi formgir gjerne trykksaken fra første til siste side i samarbeid med deg som kunde. Når alt på denne måten er samlet på ett sted holdes kostnadene på et fornuftig nivå. Det kommer deg som kunde til gode.


Vi fokuserer på kvalitet og levering til riktig tid, og vi jobber sammen med deg som kunde for å tilfredstille krav til kvalitet og utførelse.

 • flygeblad
 • brevark
 • fullfarge konvolutter
 • hefter
 • visittkort
 • invitasjoner/ takkekort
 • sanghefter
 • årsrapporter
 • bøker
 • ordre/ fakturablokker
 • tilbudsmapper
 • billetter
 • lodd
 • små opplag på hefter med inntil 200 sider
TA KONTAKT VI ORDNER DET MESTE !!!