Ledig Stilling

Lyngsalpan Vekst AS er et kommunalt eid aksjeselskap med avdelinger både i Storfjord og Lyngen kommune. Vi gir mennesker som har en helsemessig begrensning mulighet til å delta i arbeidslivet. I tillegg tilbyr vi arbeidsforberedende trening for de som er under tiltak hos NAV og gir opplæring til lærekandidater innen flere fag. I vår bedrift har vi varierte arbeidsoppgaver innen trykkeri, avdeling for skilting og
profilering, vaskeri, husflid, butikk, vedproduksjon, data og tjenesteyting.


Lyngsalpan Vekst AS søker etter Arbeidsleder 100% fast stilling for snarlig tiltredelse på vår avdeling på Oteren i Storfjord kommune


Arbeidslederens arbeidsoppgaver vil omfatte bl.a:
 • tilrettelegge arbeidsoppgaver og jobbe tett med personer med nedsatt arbeidsevne
 • organisere opplæring og arbeidstrening innen våre avdelinger vedproduksjon og tjenesteyting
 • produktutvikling innen vedproduksjon og tjenesteyting
 • yte service og følge opp kunder
 • rapportere til samarbeidspartnere og ledelse
Vi søker etter en person som:
 • er veileder med gode samarbeidsevner
 • har relevant og/eller variert praksis
 • har vilje og evne til ledelse i vid forstand
 • kan vise omsorg og stille krav
 • innehar god framstillingsevne, både muntlig og skriftlig
 • bør ha førerkort BE og T
Krav om referanse
Krav om politiattest ved ansettelse

Evne til selvstendighet og personlig egnethet vil bli vektlagt.
Aktuelle søkere vil bli intervjuet.
Pensjonsordning i KLP og lønn etter avtale.

Spørsmål vedr. stillingene kan rettes til daglig leder Bente Heiskel

Søknad med CV og referanser sendes innen 25.januar. d.å. til:
Lyngsalpan Vekst as
Postboks 92, 9069 Lyngseidet