Lyngsalpan Vekst AS - skaper varige arbeidsplasser ved å drive praktisk opplæring, produksjon, handel og annet tjenesteytende arbeid