Kunder

Av kunder kan vi nevne bl. annet disse:

Vi vil takke alle andre kunder for at de viser oss tilliten ved å la oss være deres trykkeri og leverandør av varer og tjenester.