Om oss

LYNGSALPAN VEKST AS

Bedriften ble startet opp 1989 i Lyngen under navnet Lyngen Arbeidssamvirke med Lyngen kommune som eneaksjonær. Selskapets formål var å skape varige arbeidsplasser for fysisk og psykisk utviklingshemmede ved å drive praktisk opplæring, produksjon, handel og annet tjenesteytende arbeide.

I 2002 kom Storfjord kommune inn som medeier og selskapet var en periode kjent under navnet Lyngenfjord ASVO as. I oktober 2009 skiftet vi navn til Lyngsalpan Vekst AS. Vi valgte å benytte "Lyngsalpan" som en del av navnet vårt da fjellkjeden strekker seg fra Storfjord og helt ut til ytre Lyngen. Bedriften er organisert under Vekst-sammenslutningen av arbeidsmarkedsbedrifter.

Formålet har etter hvert blitt utvidet til også å omfatte andre arbeidsrettede tiltak og vi har i dag avtale med NAV om tiltakene Arbeidsforberedende trening (AFT) og Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Våre deltakere er, under veiledning av våre arbeidsledere, med i all vår produksjon og tjenesteyting.

Fra høsten 2015 er vi godkjent Lærebedrift og vår første lærekandidat startet samme høst. Lærekandidater tar sikte på en mindre omfattende prøve enn fag-/svenneprøve. Denne kalles kompetanseprøve. Alle lærekandidater skal ha en individuell opplæringsplan.

Varig tilrettelagt arbeid tilbys personer med ulike yrkeshemninger som ønsker og har behov for individuelt tilrettelagt arbeid men som ikke har tilbud om dette i det ordinære arbeidsliv. For våre deltakere som har behov for utvidet bistand har vi et godt samarbeid med de kommunale helsetjenestene og NAV. Sammen skaper vi et helhetlig tilbud i Lyngen og Storfjord kommuner for å høyne den enkeltes livskvalitet.

Våre varer og tjenester konkurrerer på like vilkår som for andre leverandører i markedet og vi vil være kjent for å levere god kvalitet.

Våre avdelinger er lokalisert i Myra på Lyngseidet og på Oteren industriområde - Vaskeriveien 12

Mandag - Fredag 08:00 - 15:00